LUONTO

Hieno kohde luontomatkailuun

KAIKKI METSÄTYYPIT RANTAKASVEISTA KARUUN KALLIOON.

Pölkinvuori sijoittuu Etelä-Pirkanmaalle Lounais-Hämeen rajalle. Lounaasta tultaessa se on laajan alavan savitasangon jälkeen ensimmäisiä korkeampia paikkoja. Siksi näköala huipun jyrkänteeltä on uskomattoman komea.  Alue on maaseutua, ja karttapohjaa halkovat peltoaukeat ja metsät. Lähijärvi, Kokkojärvi, on parin kilometrin päässä ja siitä Rutajärveen laskeva Kokonjoki virtaa Pölkinvuoren juurella. Pölkinvuori kuuluu yhtenä osana lähes 5 kilometrin pituiseen kalliovyöhykkeeseen. Urjalan Aseman kyläyhdistys on tehnyt tälle alueelle polku / latuverkoston, johon pääsee Pölkinvuoren parkkipaikalta.   

Lähialueen puusto on kuusivoittoista talousmetsää. Laajoja alueita on hakattu, ja vanhaa aarniometsän tapaista löytyy vain pieninä pirstaleisina palasina. Ympärillä on myös paljon vanhaa kulttuurimaisemaa. Alueella on asuttu kivikaudelta lähtien.

Pölkinvuori on erotettu Ikaalan Isontalon kantatilasta, jota setäni aikoinaan isännöi. Tila oli menneinä vuosisatoina nimensä mukainen miestä ja hevosta Ruotsin kuninkaan armeijalle pitänyt rustholli ja suurtila. Entinen tilan päärakennus noin kahden kilometrin päässä toimii nykyään yksityismuseona. Aivan Pölkinvuoren ympäristössä on oma kylätaajamamme, josta löytyy noin kymmenkunta taloutta. Osa taloista ja läheinen Forssaan vievä tie näkyvät vuoren huipulta.

Luonto antaa eri vaikutelman eri vuodenaikoihin.
Meillä on kaikki metsätyypit vesistöstä karuun kallioon.